herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej ul. Staromłyńskiej wraz z budową rurociągu teletechnicznego, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i teletechnicznej na terenie Gminy Miasta Wejherowa