herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Aplikant w Straży Miejskiej

Urząd Miejski w Wejherowie   organizuje nabór do pracy
    na stanowisko APLIKANTA Straży Miejskiej

Do zadań Aplikanta (po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego) należeć będzie ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych wraz z pozostałymi zadaniami określonymi w art. 11 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz.U. 2016 poz. 706)
Niezbędne wymagania w odniesieniu do kandydatów na strażnika miejskiego:
-    obywatelstwo polskie,
-    ukończone 21 lat,
-    korzystanie z pełni praw publicznych,
-    wykształcenie co najmniej średnie,
-    nienaganna opinia,
-    sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
-    nie był /a/ skazany /a/ prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego 
     i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
-   uregulowany stosunek do służby wojskowej. 

Dodatkowymi atutami będą:,

-     posiadanie uprawnień instruktora samoobrony 

-     posiadanie  świadectwa ukończonego kursu podstawowego   dla funkcjonariuszy SM            

-   znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się, 
-     zamieszkanie na terenie miasta lub powiatu,
-    odporność na stres, dyspozycyjność,
-    dobra znajomość topografii Miasta Wejherowa,
-    aktywność sportowa,
-    prawo jazdy kategorii B i A

 -    posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi  ruchu drogowym,

  -    posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień przydatnych w pracy na stanowisku  
     strażnika miejskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie w Sekretariacie Straży Miejskiej w Wejherowie pl. J Wejhera 8 następujących dokumentów:
1.    CV 
2.    list motywacyjny,
3.    kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie, 
4.    kserokopia dokumentu tożsamości, ewentualnie prawa jazdy, 
5.    książeczki wojskowej (str. 2,3,4,6,8,9) ,
6.    kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - uczelni,
7.    podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści:
     „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską w Wejherowie zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922)
8.    podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Straży Miejskiej w Wejherowie pl. J. Wejhera 8 do dnia 28 lutego 2018 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 15-02-2018 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 15-02-2018 11:36