Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 2 o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, znajdującego się w budynku nr 8a przy ul. 3 Maja w Wejherowie, o powierzchni 56,63 m2

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

            iż dnia 28 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy Placu J. Wejhera 8, przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 2 o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, znajdującego się w budynku nr 8a przy ul. 3 Maja w Wejherowie, o powierzchni 56,63 m2 wraz z udziałem 310/1000 części we współwłasności części wspólnych budynku i gruntu - działka nr 247/7 obr. 16, o powierzchni 252 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą Kw nr GD1W/00005619/4.

Do udziału w przetargu dopuszczono jednego oferenta. Cena wywoławcza wynosiła 69.000,00 zł. Wylicytowano najwyższą cenę w kwocie 69.690,00 zł. Nabywcą nieruchomości ustalono Andrzeja Grzenkowicza.

 

Prezydent Miasta Wejherowa

 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu nr 2 o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, znajdującego się w budynku nr 8a przy ul. 3 Maja w Wejherowie, o powierzchni 56,63 m2 wraz z udziałem 310/1000 części we współwłasności części wspólnych budynku i gruntu - działka nr 247/7 obr. 16, powierzchni 252 m2, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą Kw nr GD1W/00005619/4.

______________________________________

 

Cena wywoławcza 69.000,00 zł

(sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

 

Opis nieruchomości: przedmiotem wyodrębnienia i sprzedaży jest nieruchomość lokalowa, na którą składają się lokal oraz udział w częściach wspólnych budynku i gruntu.

Lokal znajduje się w parterowym, niepodpiwniczonym budynku o funkcji niemieszkalnej.

Lokal składa się z 7 pomieszczeń, w tym: 4 pomieszczeń magazynowych o powierzchniach 14,68 m2, 20,73 m2, 1,85 m2, 7,75 m2, pomieszczenia socjalnego o powierzchni 6,93 m2, toalety o powierzchni 1,81 m2 oraz sieni o powierzchni 2,88 m2. Lokal nie posiada okien, wejście do lokalu znajduje się od strony zachodniej (od zaplecza).

Lokal w złym stanie technicznym, wymaga kapitalnego remontu - elementy wykończenia lokalu są zniszczone, z czego: podłogi betonowe, częściowo wyłożone terakotą, w jednym z pomieszczeń podłoga jest zarwana; na ścianach i sufitach tynki zwykłe, malowane, widoczne spękania i rozszczelnienia.

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową oraz instalację kanalizacji sanitarnej (podejścia do przyborów sanitarnych w stanie technicznym złym); brak umów na dostawę mediów.

W lokalu na ścianach oraz w posadzce zlokalizowano przewody instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodociągowej zasilające sąsiednie lokale.

Budynek posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej; w ul. 3 Maja przebiega sieć gazowa.

Grunt, tj. działka 247/7 obr. 16, został wydzielony po obrysie budynku, w związku z czym właścicielom lokali przysługuje w stosunku do Gminy Miasta Wejherowa roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej (art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).

 

Przeznaczenie: Lokal stanowi samodzielny lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, co zostało poświadczone w zaświadczeniu wydanym przez Starostę Wejherowskiego. Teren objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem T9 oraz w Strefie Restauracji Urbanistycznej: ustala się m.in. zakaz lokalizowania nowych funkcji produkcyjnych (przemysł, bazy, składy); zakaz utrwalania obiektów i funkcji związanych z działalnością gospodarczą i produkcyjną lub usługową o szkodliwym lub uciążliwym oddziaływaniu na środowisko; zakaz lokalizowania funkcji wymagających obsługi transportowej pojazdami o ładowności większej niż 3,5 tony.

 

Przetarg odbędzie się dnia 28 lutego 2018 roku o godzinie 9.00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, pl. Jakuba Wejhera nr 8.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż tego lokalu odbył się dnia 03.01.2018 r.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 6.900,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 22 lutego 2018 roku.

Dowód tożsamości uczestnika oraz ewentualne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Wylicytowana cena nieruchomości będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości.

 

Ogłoszenie przetargowe wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy pl. J. Wejhera 8 i ul. 12 Marca 195 oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu www.nieruchomosci.wejherowo.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i oględzin lokalu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, tel. (058) 677 71 40 lub 677 71 52, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, e-mail: wgniu@um.wejherowo.pl.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 25-01-2018 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 12-03-2018 08:34