herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

UCHWAŁA Nr VIIk/XL/468/2018 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018

Uchwała Nr VIIk/XL/468/2018
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Zmniejsza się  dochody budżetu Gminy

o kwotę

32 564 

zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy

o kwotę

32 564 

zgodnie z załącznikiem nr 2 

 

 

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:

1. Dochody budżetowe

w tym:

- dochody bieżące

- dochody majątkowe

208 684 368 
 

196 565 109 

12 119 259 

2. Wydatki budżetowe

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

215 835 981 
 

177 373 645 

38 462 336 

3. Deficyt budżetowy

4. Przychody budżetowe

7 151 613 

12 341 561 

5. Rozchody budżetowe

5 189 948 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIIk/XL/468/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 stycznia 2018 r.

D O C H O D Y

Zmniejsza się dochody budżetu miasta     o kwotę 32 564 


Dział

§

Wyszczególnienie

Kwota

600

 

Transport i łączność

32 564 

 

 

1/ Dochody majątkowe

32 564 

 

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych

przez jednostki samorządu terytorialnego

32 564 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

32 564 


 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIIk/XL/468/2018
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 stycznia 2018 r.

WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu miasta     o kwotę  19 136 


Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

600

 

Transport i łączność

19 136 

 

60016

Drogi publiczne gminne

19 136 

 

 

1/ Wydatki majątkowe

19 136 

 

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

19 136 Zmniejsza się wydatki budżetu miasta     o kwotę  51 700 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

600

 

Transport i łączność

51 700 

 

60016

Drogi publiczne gminne

51 700 

 

 

1/ Wydatki majątkowe

51 700 

 

 

-Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach

publicznych

51 700 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa


Bogdan Tokłowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 19-01-2018 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2018 13:51