herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

OBWIESZCZENIE Starosta Wejherowski o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę drogi gminnej ul. Staromłyńskiej wraz z budową rurociągu teletechnicznego, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej , gazowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i teletechnicznej na terenie Gminy Miasta Wejherowa