herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/467/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną 2017-12-22 13:53
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/466/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2017-12-22 13:30
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/465/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2017-12-22 13:23
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/464/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Miasta Wejherowa jest organem rejestrującym 2017-12-22 13:18
[UCHYLONA] UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/463/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXX/339/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa 2018-02-05 12:14
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/462/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 imienia Teodora Bolduana w Wejherowie 2017-12-22 13:13
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/461/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018" 2017-12-22 13:11
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/460/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018" 2017-12-22 11:18
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/459/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście ? część północna, we fragmencie obejmującym kwartał zabudowy pomiędzy ulicami Św. Jana i Dąbrowskiego 2017-12-22 11:16
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/458/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2017-12-22 11:08
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/457/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2017-12-22 11:07
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/456/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim 2017-12-22 11:05
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/455/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Miasta Wejherowa do rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości 2017-12-22 11:04
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/454/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny 2017-12-22 11:01
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/453/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miasta Wejherowa 2017-12-22 11:00
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/452/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu 2017-12-22 10:58
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/451/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2018 2017-12-22 10:57
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/450/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2017-12-22 10:55
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/449/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2017 nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017-12-22 10:53
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/448/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXVIII/307/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2017-12-22 10:52
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIX/447/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017 2017-12-22 10:50