herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/432/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji BURASEK z siedzibą w Gdyni 2017-09-18 11:40
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/431/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. K. 2017-09-18 11:32
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/430/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. o zmianie nazwy ulicy 12 Marca w Wejherowie 2017-09-18 11:20
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/429/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022 2017-09-18 11:18
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/428/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 2017-09-18 11:16
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/427/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2017-09-18 11:14
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/426/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta jako Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Spółki z o.o. z siedzibą w Wejherowie 2017-09-18 11:13
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/425/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 2017-09-18 11:04
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/424/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa dla łącznika drogowego od węzła integracyjnego w rejonie dworca PKP Wejherowo do ul. Łęgowskiego wraz z przyległymi obszarami 2017-09-18 10:34
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/423/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ulicą Ofiar Piaśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala 2017-09-18 10:33
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/422/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie - część A 2017-11-27 09:16
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/421/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście ? część północna, we fragmencie obejmującym południową pierzeję ul. Św. Jana 2017-09-18 10:30
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/420/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy Parkiem Kaszubskim a ul. Bukową 2017-09-18 10:27
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/419/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. o powołaniu Skarbnika Gminy Miasta Wejherowa 2017-09-18 10:25
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/418/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. o odwołaniu Skarbnika Gminy Miasta Wejherowa 2017-09-18 10:19
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/417/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2017-09-18 10:17
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/416/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXII/243/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza, związane ze zmianą lub modernizacją systemu grzewczego na proekologiczny 2017-09-18 10:16
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/415/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XXXII/356/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa 2017-09-18 10:14
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/414/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy 2017-09-18 10:12
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/413/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXVIII/307/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2017-09-18 10:09
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXVI/412/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017 2017-09-18 10:07