Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Wejherowie przy ul. Gryfa Pomorskiego

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

iż dnia 13 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej w Wejherowie, przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 22/8, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 767 m2, wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/14, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 432 m2, pod drogę wewnętrzną.

Do udziału w przetargu dopuszczono jednego uczestnika. Cena wywoławcza wynosiła 111 000,00 zł netto. Wylicytowano cenę netto sprzedaży nieruchomości w kwocie 112 110,00 zł, tj. 137 895,30 zł brutto. Nabywcą nieruchomości ustalono DOM-BUD Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie.

  1. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej w Wejherowie, przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 22/16, obr. 12, KW nr GD1W/00006646/9, o pow. 857 m2, wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/14, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 432 m2, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.

Do udziału w przetargu dopuszczono trzech uczestników. Cena wywoławcza wynosiła 124 000,00 zł netto. Wylicytowano cenę netto sprzedaży nieruchomości w kwocie 186 000,00 zł, tj. 228 780,00 zł brutto. Nabywcą nieruchomości ustalono Dentx Klinika Zdrowego Uśmiechu Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Kamieniu.

_____________________________________________________________

 

Atrakcyjne działki w Wejherowie, położone w niedalekiej odległości od Puszczy Darżlubskiej i rzeki Redy!

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

drugie przetargi ustne nieograniczone

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Wejherowie przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:

 

 

L.P.

Numer ewidencyjny i obręb

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

Wadium

Termin wpłacania wadium

Data przetargu

1.

22/8, obr. 12

767 m2

GD1W/00006646/9

111 000,00 zł

11 100,00 zł

6 września 2017 r.

13 września 2017 r. o godz. 9.00

2.

22/16, obr. 12

857 m2

GD1W/00006646/9

124 000,00 zł

12 400,00 zł

6 września 2017 r.

13 września 2017 r. o godz. 9.00

wylicytowane ceny zostaną powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Opis: działki gruntu niezabudowane, w kształcie kwadratu, dz. nr 22/16 częściowo pochylona w kierunku północnym, pozostałe działki płaskie, niezagospodarowane, porośnięte trawą, nieogrodzone, na przedmiotowych działkach oraz na dojazdowych drogach wewnętrznych mogą występować pojedyncze krzewy.

Dostęp do drogi publicznej: pośredni - każda z nieruchomości zostanie sprzedana wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 22/14, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 432 m2, stanowiącej dojazdową drogę wewnętrzną; ww. udział został już wliczony w cenę wywoławczą; przez dz. nr 22/14 przebiega odcinek sieci gazowej i kanalizacji deszczowej.

Przeznaczenie: przedmiotowe działki położone są na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującego obszar miasta Wejherowa z wyłączeniem obszarów, dla których Rada Miasta Wejherowa podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian w planie miejscowym (tekst jedn. Dz.U. Woj. Pom. z dn. 31.11.2012 r., poz. 4569 z późn. zm.), w jednostce terytorialnej T5, gdzie dopuszcza się zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną. Na obszarze, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości rozpoczęto procedurę zmiany ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe nieruchomości położone będą w projektowanej jednostce terytorialnej terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Uzbrojenie: w ulicy Gryfa Pomorskiego znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, teletechniczna, ciepłownicza, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

Dodatkowe zobowiązania nabywcy: nabywcy udziału w dz. nr 22/14 (droga wewnętrzna) wejdą w prawa i obowiązki wynikające z Umowy nr WGNiU.6853.2.8.2012 z dn. 02.04.2012 r., zawartej z Pomorską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.;

w akcie notarialnym sprzedaży przedmiotowych nieruchomości nabywcy ustanowią lub udzielą pełnomocnictwa do ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebność przesyłu na rzecz Gminy Miasta Wejherowa polegającej na prawie swobodnego dostępu służb do nieruchomości, w celu usunięcia awarii, wykonania prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych na dz. nr 22/14, obr. 12, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: pierwszy: dn. 21 czerwca 2017 r.

 

Przetargi odbędą się ww. terminach, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wpłaty należy dokonać w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargach mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 1 września 2017 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędą się oględziny.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 26-07-2017 07:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 21-09-2017 07:45