herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/410/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miasta Wejherowa do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2017-07-03 09:59
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/409/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji BURASEK z siedzibą w Gdyni 2017-07-03 09:57
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/408/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa w przedmiocie ustalenia dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim 2017-08-10 14:40
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/407/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku? oraz ?Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku" 2017-07-03 09:52
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/406/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXVII/301/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2017 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" 2017-07-03 09:50
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/405/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały Nr Vk/L/546/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 2017-07-03 09:43
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/404/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Teodora Bolduana w Wejherowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 im. Teodora Bolduana w Wejherowie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Wejherowie 2017-07-03 09:40
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/403/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Wejherowie w Szkołę Podstawową Nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy w Wejherowie 2017-07-03 09:39
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/402/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Wejherowie w Szkołę Podstawową Nr 5 im. Fryderyka Chopina w Wejherowie 2017-07-03 09:37
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/401/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Wejherowie w Szkołę Podstawową Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Wejherowie 2017-07-03 09:33
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/400/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Józefa Wybickiego w Wejherowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 9 im. Józefa Wybickiego w Wejherowie 2017-07-03 09:30
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/399/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wła?czenia Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Wejherowie do Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Józefa Wybickiego w Wejherowie 2017-07-03 09:23
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/398/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa 2017-07-03 09:21
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/397/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miasta Wejherowa od osoby fizycznej 2017-07-03 09:20
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/396/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży przeznaczonej do wyodrębnienia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2017-07-03 09:17
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/395/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osób fizycznych 2017-07-03 09:15
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/394/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 2017-07-03 09:14
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/393/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 2017-07-03 09:12
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/392/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osób fizycznych 2017-07-03 09:11
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/391/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic mjr Sucharskiego oraz drogi bez nazwy nr 10 prowadzącej do ul. Południowej w Gminie Wejherowo 2017-07-03 09:09
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/390/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Franciszka Stefczyka oraz Jana Patoka w Wejherowie 2017-07-03 09:05
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/389/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic: Rybackiej, Bolesława Prusa, Augustyna Necla i Jarosława Iwaszkiewicza w Wejherowie 2017-07-03 09:00
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/388/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ulicy Łęgowskiego 2017-07-03 08:54
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/387/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na wschód od linii kolejowej w rejonie ulicy Przemysłowej do ulicy Ofiar Piaśnicy 2017-07-03 08:45
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/386/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu 2017-07-03 08:43
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/385/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku przy ul. Kopernika 2 w Wejherowie 2017-07-03 08:42
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/384/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku przy ul. Rzeźnickiej 3 w Wejherowie 2017-07-03 08:40
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/383/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku przy ul. 12 Marca 155 w Wejherowie 2017-07-03 08:38
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/382/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni na dofinansowanie zakupu systemu kardiomonitoringu dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala im. F. Ceynowy w Wejherowie 2017-07-03 08:31
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/381/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Wejherowa 2017-07-03 08:29
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/380/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 2017-07-03 08:27
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/379/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXVIII/307/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2017-07-03 08:20
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/378/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017 2017-07-03 08:15
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/377/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2016 rok 2017-07-03 08:14
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXIV/376/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Wejherowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok 2017-07-03 08:07