herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange o nazwie: "40795 LEON WEJHEROWO"

Wejherowo, 19 czerwca 2017r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) Prezydent Miasta Wejherowa

 

zawiadamia:

 

  • o niezałatwieniu w terminie sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange o nazwie: "40795 LEON WEJHEROWO" polegającej na wymianie anten sektorowych wraz z konstrukcjami wsporczymi, instalacji modułów radiowych wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz montażu drabinek kablowych" planowanego do realizacji na terenie działki nr 222/2 obręb 16 przy ul. 3. Maja 19 w Wejherowie, z powodu konieczności uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska; termin załatwienia sprawy: 21 sierpnia 2017 r.

 

Tut. Urząd informuje, że strony mają możliwość zapoznania się z dokumentacją złożoną w ww. sprawie, uzyskania wyjaśnień w sprawie, składania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Miejskim w Wejherowie przy ul. 12. Marca 195, 84-200 Wejherowo, pokój 104.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa

Kierownik Wydziału Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

mgr inż. Stanisław Brzozowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tacjanna Bielawa 19-06-2017 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-06-2017
Ostatnia aktualizacja: - 19-06-2017 15:05