herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

OBWIESZCZENIE Wojewoda Pomorski o wydaniu decyzji nr 115/2017/SG z dnia 23.05.2017r. o pozwoleniu na budowę na budowę dla inwestycji p.n.: przebudowa mostu przez rzekę Redę w ciągu drogi wojewódzkiej m 218 w km 31+871 w m. Wejherowo na działkach nr 44, 37 i 178, obr. 0006 Wejherowo, jednostka ewidencyjna 221503_1, oraz Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. Poprawy dostępności drogowej polegającej na budowie metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ul. Kwiatowej.