Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Drugi pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 113,44 m2 położonego w Wejherowie przy ul. Kopernika 13.

GMINA MIASTO WEJHEROWO

w imieniu której działa

WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 251

tel. (0-58) 677 50 00; 672 47 97, NIP 588 – 217 – 68 – 14

ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na:

najem lokalu użytkowego o powierzchni 113,44 m2 położonego

w Wejherowie przy ul. Kopernika 13.

 1. Stawka wywoławcza21,00 zł/m2 netto powierzchni użytkowej miesięcznie.

Ø     Okres najmu– 5 lata.

Ø     Powierzchnia użytkowa– 113,44 m2

 1. Wadium w wysokości 2 000,00 zł(słownie: dwa tysiące złotych 00/100)należy wnieść na rachunek bankowy Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie:Bank Millennium S. A. Konto  Nr 84 11602202 0000 0000 7646 4877

Wadium musi zostać wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 14.10.2010 r. do godz. 09:00.

 1. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami przetargu, które można odbierać w siedzibie Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych od dnia 27.09.2010r. pokój Nr 106.
 2. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat przedmiotowego lokalu oraz uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Kierownik Sekcji Zasobu Komunalnego – Pani Danuta Suwara

            tel. (0-58) 677 50 00 lub 672 47 97 wew. 14

 1. Kryterium wyboru oferty:

STAWKA CZYNSZU za 1 m2pow. użyt. netto – 100 %

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj.:

WEJHEROWSKIM ZARZĄDZIE NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo

pokój Nr 103 (sekretariat)

do dnia 14.10.2010r., do godz. 09:00

 

 

 1. Kopertę oznakowaną z nazwą Oferenta należy zaadresować:

WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo

„Oferta do przetargu na najem lokalu użytkowego: ul. Kopernika 13”

Nie otwierać przed dniem 14.10.2010r., godz. 09:30.

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 14.10.2010r. o godzinie 09:00.
 2. Otwarcie ofertnastąpi w świetlicy siedziby Organizacji Pozarządowych  w Wejherowie przy ul. Hallera 1a (sala zebrań, I piętro) w dniu 14.10.2010r. o godzinie 09:30.
 3. Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. W przypadku uzasadnionej przyczyny, WZNK poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 13-10-2010 08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 13-10-2010 08:14