herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/372/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji projektu pn. System Roweru Metropolitalnego na terenie miasta Wejherowa 2017-04-28 13:48
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/371/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Rade? Miasta Wejherowa planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok 2017-04-28 13:46
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/370/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2016 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? 2017-04-28 13:45
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/369/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wejherowski Przedszkola Specjalnego w Wejherowie 2017-04-28 13:43
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/368/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa do roku 2022 2017-04-28 13:41
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/367/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Wejherowa 2017-04-28 13:40
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/366/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XXXII/347/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie określenia stref na terenie miasta Wejherowa, na których wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 2017-04-28 13:39
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/365/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 2017-04-28 13:38
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/364/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny udziału w prawie własności nieruchomości 2017-04-28 13:37
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/363/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 2017-04-28 13:36
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/362/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2017-04-28 13:35
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/361/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2017-04-28 13:34
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/360/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osoby fizycznej 2017-04-28 13:33
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/359/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa udziału we współwłasności nieruchomości lokalowej 2017-04-28 13:31
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/358/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2017-04-28 13:29
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/357/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr IVk/VII/90/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad polityki czynszowej w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Wejherowa 2017-04-28 13:26
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/356/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi I. P. z dnia 6 kwietnia 2017 r. na akt prawa miejscowego w postaci uchwały Rady Miasta Wejherowa Nr VIk/XLVI/549/2014 z dnia 1 września 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującej odcinek pasa drogowo-kolejowego od Ronda Solidarności w ciągu ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego do ul. Kociewskiej - w zakresie dotyczącym jednostki oznaczonej symbolem 55.KDL, wydzielonej z działki geodezyjnej nr 53, obręb 6 w Wejherowie 2017-04-28 13:58
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/355/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Księdza Heyki w Wejherowie 2017-04-28 13:19
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/354/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie skrzyżowania ul. Ofiar Piaśnicy i ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 2017-04-28 12:49
[ Orzeczenie nieważności uchwały] UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/353/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu ?Czyste powietrze Gminy Miasta Wejherowa "Wymiana źródeł energii cieplnej na ekologiczne" 2017-09-08 15:04
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/352/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Kościuszki 20 w Wejherowie 2017-04-28 12:46
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/351/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych ? Franciszkanów w Wejherowie 2017-04-28 12:45
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/350/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa ? Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy ul. św. Jacka 14 w Wejherowie 2017-04-28 12:38
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/349/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku przy ul. Kalwaryjskiej 3 w Wejherowie 2017-04-28 11:00
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/348/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałemu rondu u zbiegu ulic: Augustyna Necla, Jana Patoka i Gryfa Pomorskiego w Wejherowie 2017-04-28 10:59
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/347/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic: Jana III Sobieskiego, Henryka Sienkiewicza i 3 Maja w Wejherowie 2017-04-28 10:52
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/346/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy "RONDO MIRONA ŁUKOWICZA" istniejącemu rondu na terenie miasta Wejherowa 2017-04-28 10:50
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/345/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania Statuetki Jakuba Wejhera ,,Za szczególne zasługi dla Wejherowa" 2017-04-28 10:47
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/344/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXVIII/307/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2017-04-28 10:45
UCHWAŁA Nr VIIk/XXXI/343/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017 2017-04-28 10:43