herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
UCHWAŁA Nr VIIk/XXX/342/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku 2017-03-23 10:37
UCHWAŁA Nr VIIk/XXX/341/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016" 2017-03-23 10:36
UCHWAŁA Nr VIIk/XXX/340/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-03-23 10:34
UCHWAŁA Nr VIIk/XXX/339/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa 2017-03-23 10:32
UCHWAŁA Nr VIIk/XXX/338/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 2017-03-23 10:26
UCHWAŁA Nr VIIk/XXX/337/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 marca 2017 r. o zmianie uchwały nr VIk/XXXI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa 2017-03-23 10:24
UCHWAŁA Nr VIIk/XXX/336/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2017-03-23 10:22
UCHWAŁA Nr VIIk/XXX/335/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym 2017-03-23 10:21
UCHWAŁA Nr VIIk/XXX/334/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym 2017-03-23 10:16
UCHWAŁA Nr VIIk/XXX/333/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Wejherowa 2017-03-23 09:51
UCHWAŁA Nr VIIk/XXX/332/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 marca 2017 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXVIII/307/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2017-03-23 09:50
UCHWAŁA Nr VIIk/XXX/331/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017 2017-03-23 09:42