herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
UCHWAŁA Nr VIIk/XXIX/330/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą "Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim" realizowanego w ramach Konkursu dla działania 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych w ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-02-09 11:55
UCHWAŁA Nr VIIk/XXIX/329/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Wejherowa do projektu pt. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Powiatu Wejherowskiego - część użytkowana na Przedszkola i biura oraz budynku Gminy Miasta Wejherowa - obiektu sportowego z krytą pływalnią przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie" 2017-02-09 11:52
UCHWAŁA Nr VIIk/XXIX/328/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-02-09 11:51
UCHWAŁA Nr VIIk/XXIX/327/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" i "Klub Integracji Społecznej Śródmieście" 2017-02-09 11:48
UCHWAŁA Nr VIIk/XXIX/326/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miasta Wejherowa od osoby prawnej 2017-02-09 11:46
UCHWAŁA Nr VIIk/XXIX/325/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Radnej Miasta Wejherowa 2017-02-10 12:41
UCHWAŁA Nr VIIk/XXIX/324/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. K. 2017-02-09 11:39
UCHWAŁA Nr VIIk/XXIX/323/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 6 lutego 2017 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XXVIII/307/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2017-02-09 11:20
UCHWAŁA Nr VIIk/XXIX/322/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2017 2017-02-09 11:20