herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVII/302/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie 2017-01-03 10:06
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVII/301/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2017 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2016-11-25 14:52
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVII/300/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2016-11-25 14:51
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVII/299/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 listopada 2016 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XIX/231/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku przy ul. Kalwaryjskiej 3 w Wejherowie 2016-11-25 14:50
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVII/298/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 listopada 2016 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XV/167/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2016-11-25 14:48
UCHWAŁA Nr VIIk/XXVII/297/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016 2016-11-25 14:46