herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
UCHWAŁA Nr VIIk/XXV/286/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Wejherowa 2016-09-15 15:16
UCHWAŁA Nr VIIk/XXV/285/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji BURASEK z siedzibą w Gdyni 2017-09-20 12:46
UCHWAŁA Nr VIIk/XXV/284/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac związanych z modernizacją systemu grzewczego na proekologiczne budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 12 Marca 213 w Wejherowie 2016-09-15 15:19
UCHWAŁA Nr VIIk/XXV/283/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nieodpłatnego zbycia udziału w prawie własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2016-09-15 15:16
UCHWAŁA Nr VIIk/XXV/282/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa własności nieruchomości od osoby fizycznej 2016-09-15 15:17
UCHWAŁA Nr VIIk/XXV/281/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2016-09-15 15:17
UCHWAŁA Nr VIIk/XXV/280/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we fragmencie miasta Wejherowa dla terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem T5, XP 3.1 oraz działki 9/1, 24/1, obr. 12, działki 7/4, 4/29, 4/22, 4/20, 4/15, 4/17, 6/5, 7/2, obr. 20 oraz fragmenty działek 26/22, obr. 12, 4/34, 4/46, 4/31, 4/1, 4/47, 4/40, 4/19, 4/16, 6/4, obr. 20 2016-09-15 15:25
UCHWAŁA Nr VIIk/XXV/279/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Wejherowa na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2023 2016-09-15 15:17
UCHWAŁA Nr VIIk/XXV/278/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIk/XXII/246/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2016 roku o zmianie uchwały Nr IVk/XIII/134/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie 2016-09-15 15:17
UCHWAŁA Nr VIIk/XXV/277/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2016-09-15 15:18
UCHWAŁA Nr VIIk/XXV/276/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 września 2016 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XV/167/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2016-09-15 15:18
UCHWAŁA Nr VIIk/XXV/275/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016 2016-09-15 15:26