herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Zarządzenie Nr 174/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa oraz planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 oraz Zarządzenie Nr 174a/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie na 2016 rok.