herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wydania Decyzji nr 2/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 czerwca 2016 r. dla przedsięwzięcia: ?Zabezpieczenie brzegu rzeki Redy w km 19+400 w miejscowości Wejherowo? planowanego do realizacji na terenie działki nr 897 obręb 10 w Wejherowie