herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
Uchwała Nr VIIk/XVIII/222/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wskazania przez Gminę Miasta Wejherowa kandydata do Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie 2016-03-25 11:24
Uchwała Nr VIIk/XVIII/221/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyznania Statuetki Jakuba Wejhera "Za szczególne zasługi dla Wejherowa" 2016-03-25 11:21
Uchwała Nr VIIk/XVIII/220/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Gminy Miasta Wejherowa w przedsięwzięciu - Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy 2016-03-25 11:18
Uchwała Nr VIIk/XVIII/219/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XIV/160/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia ?Programu współpracy na rok 2016 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2016-03-25 11:16
Uchwała Nr VIIk/XVIII/218/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015" 2016-03-25 11:14
Uchwała Nr VIIk/XVIII/217/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2015 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2016-03-25 11:13
Uchwała Nr VIIk/XVIII/216/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie 2016-03-25 11:09
Uchwała Nr VIIk/XVIII/215/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. o zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie 2016-03-25 11:07
Uchwała Nr VIIk/XVIII/214/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. o zmianie uchwały nr VIk/XXXI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa 2016-03-25 11:06
Uchwała Nr VIIk/XVIII/213/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasta Wejherowa 2016-03-25 11:04
Uchwała Nr VIIk/XVIII/212/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 2016-03-25 11:01
Uchwała Nr VIIk/XVIII/211/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2016-03-25 10:59
Uchwała Nr VIIk/XVIII/210/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miasta Wejherowa 2016-03-25 10:59
Uchwała Nr VIIk/XVIII/209/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2016-03-25 10:57
Uchwała Nr VIIk/XVIII/208/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 2016-03-25 10:56
Uchwała Nr VIIk/XVIII/207/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie pomocy w zakupie radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie 2016-03-25 10:55
Uchwała Nr VIIk/XVIII/206/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy Spółce z o. o. z siedzibą w Wejherowie na zakup sprzętu medycznego do zabiegów operacyjnych 2016-03-25 10:54
Uchwała Nr VIIk/XVIII/205/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wejherowskiemu na realizację programu profilaktycznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn. ?Program profilaktyki zakażeń HCV w powiecie wejherowskim na lata 2016 -2018" 2016-03-25 10:47
UCHWAŁA Nr VIIk/XVIII/204/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa K 2016-03-25 11:37
Uchwała Nr VIIk/XVIII/203/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Zyty S 2016-03-25 11:34
Uchwała Nr VIIk/XVIII/202/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Panów: Tomasza M, Pawła T, Grzegorza S 2016-03-25 11:31
Uchwała Nr VIIk/XVIII/201/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Wejherowa planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2016-03-25 10:39
Uchwała Nr VIIk/XVIII/200/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wejherowskiemu na zakup książek w celu uzupełnienia księgozbioru Powiatowej Biblioteki Publicznej 2016-03-25 10:37
Uchwała Nr VIIk/XVIII/199/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 2016-03-25 10:36
Uchwała Nr VIIk/XVIII/198/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 marca 2016 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XV/167/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2016-03-25 10:29
UCHWAŁA Nr VIIk/XVIII/197/2016 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016 2016-03-25 10:27