herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
Uchwała Nr VIIk/XVII/196/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy Spółce z o. o. z siedzibą w Wejherowie na remont Oddziału Kardiologii oraz dostawę i montaż zasilania gwarantowanego UPS dla potrzeb wydzielonych urządzeń medycznych intensywnego nadzoru kardiologicznego 2016-02-12 13:01
Uchwała Nr VIIk/XVII/195/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miasta Wejherowa 2016-02-12 13:00
Uchwała Nr VIIk/XVII/194/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Chopina do ulic Konopnickiej i Fenikowskiego w Wejherowie 2016-02-12 12:59
Uchwała Nr VIIk/XVII/193/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda 2016-02-12 12:57
Uchwała Nr VIIk/XVII/192/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie uchwały Nr VIIk/XV/167/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2016-02-12 12:53
Uchwała Nr VIIk/XVII/191/2016 Rady Miasta Wejherowa z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2016 2016-02-12 12:51