Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące zwiększenia zakresu przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej ulicę Sucharskiego z ulicą Strzelecką w miejscowości Wejherowo w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wejherowo, 17 grudnia 2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Prezydent Miasta Wejherowa

 

zawiadamia:

 

  • w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej ulicę Sucharskiego z ulicą Strzelecką w miejscowości Wejherowo, planowanego do realizacji na terenie działek nr 16/30, 16/31, 16/32, 20 obręb 5 oraz 12/1, 12/6, 12/8, 12/3, 13/6, 13/5, 42, 41, 43, 40/2, 7/2, 8 obręb 18 położonych przy ul. Strzeleckiej i Sucharskiego w Wejherowie wpłynęły pisma Wnioskodawcy dotyczące zwiększenia zakresu planowanej inwestycji o budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
  • pismem z dnia 17 grudnia 2015 r. tut. Organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z prośbą o uwzględnienie zwiększenia zakresu inwestycji w wydawanej opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
  • pismem z dnia 17 grudnia 2015 r. tut. Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie z prośbą o ponowne zaopiniowanie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

 

Tut. Urząd informuje, że strony mają możliwość zapoznania się z dokumentacją złożoną w ww. sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12. Marca 195, pokój 108.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa

Kierownik Wydziału Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

mgr inż. Stanisław Brzozowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 21-12-2015 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 21-12-2015 15:13