herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo za I kwartał 2016 r.

 

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo za I kwartał 2016 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN                 WYKONANIE WSKAŹNIK                3:2
   (po zmianach)
1 2 3 4
I. DOCHODY 159 471 671,00 46 379 751,86 29,08%
1. Dochody bieżące 151 883 044,00 45 434 004,71 29,91%
2. Dochody majątkowe 7 588 627,00 945 747,15 12,46%
II. WYDATKI 172 741 769,00 39 607 184,43 22,93%
1. Wydatki bieżące 142 896 498,00 35 538 474,81 24,87%
2. Wydatki majątkowe 29 845 271,00 4 068 709,62 13,63%
III. DEFICYT/NADWYŻKA (I - II) -13 270 098,00 6 772 567,43  
IV. FINANSOWANIE (1-2) 13 270 098,00 8 751 107,71 65,95%
1. Przychody, z tego: 17 706 205,00 9 485 133,71 53,57%
1.1. kredyty i pożyczki 10 096 205,00 0,00 0,00
1.2. spłata pożyczek udzielonych 10 000,00 0,00 0,00
1.3. wolne środki 7 600 000,00 9 485 133,71 124,80%
2. Rozchody, z tego: 4 436 107,00 734 026,00 16,55%
2.1. spłaty kredytów i pożyczek 2 936 107,00 734 026,00 25,00%
2.2. wykup obligacji samorządowych 1 500 000,00 0,00 0,00

 

 

Wejherowo, 27.04.2016 rok

Sporządziła: A. Kiszewska

 

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo za II kwartał 2016 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN                 WYKONANIE WSKAŹNIK                3:2
   (po zmianach)
1 2 3 4
I. DOCHODY 175 338 960,00 96 855 354,17 55,24%
1. Dochody bieżące 165 515 370,00 91 760 142,36 55,44%
2. Dochody majątkowe 9 823 590,00 5 095 211,81 51,87%
II. WYDATKI 188 556 687,00 84 357 584,73 44,74%
1. Wydatki bieżące 156 904 434,00 77 933 881,57 49,67%
2. Wydatki majątkowe 31 652 253,00 6 423 703,16 20,29%
III. DEFICYT/NADWYŻKA (I - II) -13 217 727,00 12 497 769,44  
IV. FINANSOWANIE (1-2) 13 217 727,00 8 017 081,71 60,65%
1. Przychody, z tego: 17 653 834,00 9 485 133,71 53,73%
1.1. kredyty i pożyczki 10 043 834,00 0,00 0,00
1.2. spłata pożyczek udzielonych 10 000,00 0,00 0,00
1.3. wolne środki 7 600 000,00 9 485 133,71 124,80%
2. Rozchody, z tego: 4 436 107,00 1 468 052,00 33,09%
2.1. spłaty kredytów i pożyczek 2 936 107,00 1 468 052,00 50,00%
2.2. wykup obligacji samorządowych 1 500 000,00 0,00 0,00

 

Wejherowo, 27.07.2016 rok

Sporządziła: A. Kiszewska

 

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Miasta Wejherowo za III kwartał 2016 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN                 WYKONANIE WSKAŹNIK                3:2
   (po zmianach)
1 2 3 4
I. DOCHODY 191 540 672,00 147 467 679,78 76,99%
1. Dochody bieżące 180 380 253,00 141 904 955,68 78,67%
2. Dochody majątkowe 11 160 419,00 5 562 724,10 49,84%
II. WYDATKI 204 758 399,00 133 613 310,10 65,25%
1. Wydatki bieżące 172 916 716,00 121 813 946,80 70,45%
2. Wydatki majątkowe 31 841 683,00 11 799 363,30 37,06%
III. DEFICYT/NADWYŻKA (I - II) -13 217 727,00 13 854 369,68  
IV. FINANSOWANIE (1-2) 13 217 727,00 7 283 055,71 55,10%
1. Przychody, z tego: 17 653 834,00 9 485 133,71 53,73%
1.1. kredyty i pożyczki 10 043 834,00 0,00 0,00
1.2. spłata pożyczek udzielonych 10 000,00 0,00 0,00
1.3. wolne środki 7 600 000,00 9 485 133,71 124,80%
2. Rozchody, z tego: 4 436 107,00 2 202 078,00 49,64%
2.1. spłaty kredytów i pożyczek 2 936 107,00 2 202 078,00 75,00%
2.2. wykup obligacji samorządowych 1 500 000,00 0,00 0,00

 

 

Wejherowo, 26.10.2016 r      
Sporządziła: A. Kiszewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Trembowski 29-04-2016 09:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 28-10-2016 09:13