herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 241/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmian w składzie obwodowej' komisji wyborczej powołanej w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-23 13:38
Zarządzenie Nr 239/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmian w składzie obwodowej' komisji wyborczej powołanej w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-22 13:04
Zarządzenie Nr 230/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 października 2015 roku W sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej powołanej w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-20 09:47
Zarządzenie Nr 223/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 października 2015 roku W sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej powołanej w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-13 10:42
Zarządzenie Nr 221/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2015 roku W sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej powołanej w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-09 15:01
Zarządzenie Nr 220/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 8 października 2015 roku Zmieniające Zarządzenie Nr 214/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Wejherowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-09 15:01
INFORMACJA dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 2015-10-07 15:17
SKŁAD obwodowych komisji wyborczych powołanych w mieście Wejherowie 2015-10-06 14:11
Zarządzenie Nr 214/2015 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 października 2015 rok 2015-10-06 13:13
Wykaz komitetów wyborczych, których pełnomocnicy lub osoby przez nich upoważnione, mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na obszarze działania Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni, w wyborach do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-23 11:37
ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW - DRUK 2015-09-08 11:04
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dla kandydatów 2015-09-08 11:13