Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI

OBWIESZCZENIE

 

PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

 

W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI

 

Na podstawie § 45 w związku z § 43 i § 44 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa - Uchwała Nr VIk/XXVI/324/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r. poz. 3048 z późn. zm.) Prezydent Miasta Wejherowa zarządza:

 

§ 1

W okresie od 01.10.2015 r. do 31.10.2015 r. przeprowadzić powszechną akcję deratyzacji na terenie Miasta Wejherowa.

§ 2

Deratyzacji należy poddać pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miejsca najbardziej narażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze technicznej na terenie Miasta Wejherowa, dotyczy to:

  • zakładów pracy (produkcyjnych, usługowych, użyteczności publicznej, instytucji itp.),

  • budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, gospodarczych, produkcyjnych,

  • pomieszczeń i hal produkcyjno-usługowych, socjalnych, sklepów, hurtowni, magazynów, piwnic, kotłowni, składów, wiat, boksów z pojemnikami na odpady itp.,

  • urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej, prywatnych przyłączy kanalizacyjnych itp.

§ 3

Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązane są wszystkie państwowe, prywatne, spółdzielcze i komunalne jednostki organizacyjne, zakłady pracy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz właściciele urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej i właściciele nieruchomości władający obiektami wymienionymi w § 2, które przeprowadzają akcję deratyzacji na własny koszt w sposób i w formie właściwej dla tego typu czynności.

§ 4

1. Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyłożenia trucizny nakładam na opiekunów obowiązek pouczenia podopiecznych o zagrożeniu i skutkach zatrucia. Z tych samych powodów szczególnym nadzorem należy otoczyć również zwierzęta domowe.

2. Zobowiązuję podmioty wymienione w § 3 do usunięcia przed rozpoczęciem deratyzacji odpadów i innych zanieczyszczeń powstałych w związku z działalnością i bytowaniem człowieka, a w szczególności odpadów mogących stanowić pożywienie dla gryzoni.

§ 5

1. Trutkę należy wyłożyć w dniach od 1 października do 9 października 2015 r. i pozostawić do dnia 26 października 2015 r., uzupełniając ją w miarę spożywania przez gryzonie. W czasie wyłożenia trutki należy na bieżąco zbierać padłe gryzonie.

2. W dniach od 27 października do 31 października 2015 r. należy zebrać pozostałe trutki oraz padłe gryzonie.

3. Gryzonie padłe w czasie akcji muszą być usunięte przez ekipy dokonujące deratyzacji.

§ 6

Nadzór i kontrolę nad wykonywaniem deratyzacji sprawować będzie Straż Miejska i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Wejherowie. W terminie do dnia 19 października 2015 r. podmioty wymienione w § 3 są obowiązane do przedłożenia PPIS w Wejherowie informacji o formie i sposobie przeprowadzenia deratyzacji, w szczególności poprzez przekazanie informacji o wyłożeniu trutek, sposobie utylizacji padłych gryzoni, danych firmy prowadzącej działalność w zakresie deratyzacji, z którą umowa została zawarta wraz z wykazem obiektów objętych deratyzacją, a w przypadku posiadania stałej umowy również kserokopii umowy, natomiast w terminie do dnia 10 listopada 2015 r. do przedłożenia PPIS w Wejherowie protokołu lub oświadczenia potwierdzającego wykonanie deratyzacji.

§ 7

Niewykonanie powyższych postanowień podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami o wykroczeniach.

§ 8

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w mediach lokalnych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie, na słupach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Trembowski 02-09-2015 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Trembowski 02-09-2015 13:33