herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr Vk/XLVIII/502/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2010. 2010-07-05 12:45
Uchwała Nr Vk/XLVIII/503/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Wejherowa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze. 2010-07-06 09:20
Uchwała Nr Vk/XLVIII/504 /2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 2010-07-06 09:28
Uchwała Nr Vk/XLVIII/505/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu polegającej na wykonaniu robót budowlanych na drogach powiatowych w mieście Wejherowo w 2010 roku. 2010-07-06 09:30
Uchwała Nr Vk/XLVIII/506/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia poręczenia na realizację projektu "Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa" dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wejherowie. 2010-07-06 09:33
Uchwała Nr Vk/XLVIII/507/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy Placu Jakuba Wejhera 11 w Wejherowie. 2010-07-06 09:35
Uchwała Nr Vk/XLVIII/508/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Dworcowej 1 w Wejherowie. 2010-07-06 09:41
Uchwała Nr Vk/XLVIII/509/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 5 w Wejherowie. 2010-07-06 09:44
Uchwała Nr Vk/XLVIII/510/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego. 2010-07-06 09:54
Uchwała Nr Vk/XLVIII/511/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania gruntów pod drogi 2010-07-06 09:58
Uchwała Nr Vk/XLVIII/512/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie. 2010-07-06 10:01
Uchwała Nr Vk/XLVIII/513/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. 2010-07-06 10:03
Uchwała Nr Vk/XLVIII/514/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa. 2010-07-06 10:06
Uchwała Nr Vk/XLVIII/515/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie oceny realizacji w 2009 roku Programu Gospodarczego pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Wejherowa 2002-2011" 2010-07-06 10:12
Uchwała Nr Vk/XLVIII/516/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa. 2010-07-06 13:11
Uchwała Nr Vk/XLVIII/517/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we fragmencie miasta Wejherowa dla działek 24/2, 23, 26/21, obr. 12; 4/27, 7/3, obr. 20 2010-07-06 10:47
Uchwała Nr Vk/XLVIII/518/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2010 r. 2010-07-06 10:51