herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Uchwała Nr Vk/XLVII/501/2010 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr Vk/XLVII/501/2010
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie wsparcia inicjatywy budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) 
Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Rada Miasta Wejherowa stwierdza, że przedsięwzięciem koniecznym dla rozwiązania problemów komunikacyjnych i poprawy warunków życia mieszkańców północnej i zachodniej części aglomeracji nad Zatoką Gdańską jest budowa Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej. 
2. Rada Miasta Wejherowa popiera inicjatywę budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej i wszelkie działania służące temu celowi. 
3. Rada Miasta Wejherowa apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o aktywne wsparcie budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej. 
§ 2. Uzasadnienie stanowi integralną część niniejszej uchwały. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 

Piotr Bochiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 29-06-2010 08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 29-06-2010 08:44