Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa

Wejherowo, dnia 18.02.2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta Wejherowa

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) a także uchwały Nr VIk/XXIV/310/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, obejmującej obszar pasa drogowo-kolejowego w ciągu drogi krajowej nr 6 (ulic I Brygady Pancernej WP i Gdańskiej), linii kolejowej oraz terenów przyległych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26.02.2015 r. do 19.03.2015 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, pokój nr 222, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.03.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy Placu Jakuba Wejhera 8, o godz. 14:00. (sala nr 15, I-sze piętro).

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Wejherowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2015 r.

 

                                                                                                     Prezydent Miasta Wejherowa

                                                                                                           Krzysztof Hildebrandt

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Borkowska-Mudlaff 17-02-2015 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Natalia Borkowska-Mudlaff 12-03-2015 10:14