herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
Uchwała Nr VIIk/II/10/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczących Rady Miasta Wejherowa upoważnionych do zlecania podróży służbowej Przewodniczącemu Rady Miasta 2014-12-09 15:13
Uchwała Nr VIIk/II/9/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu stałych Komisji Rady Miasta Wejherowa na okres kadencji w latach 2014-2018 2014-12-09 15:10
Uchwała Nr VIIk/II/8/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Wejherowa 2014-12-09 15:08
Uchwała Nr VIIk/II/7/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XLVI/541/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 września 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku przy ul. Sobieskiego 280 w Wejherowie 2014-12-09 15:06
Uchwała Nr VIIk/II/6/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr Vk/XLIX/523/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2014-12-09 15:05
Uchwała Nr VIIk/II/5/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXXVII/445/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2014-12-09 14:59
Uchwała Nr VIIk/II/4/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014 2014-12-09 14:56