Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/585/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną 2014-11-04 12:42
dokument UCHWAŁA Nr VIk/XLIX/584/2014 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2014-11-04 12:39
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/583/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2014-11-04 12:26
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/582/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi najemców lokali użytkowych przy ul. Rzeźnickiej 12a-i w Wejherowie 2014-11-04 11:16
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/581/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2014-11-04 11:12
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/580/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2015 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2014-11-04 11:11
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/579/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy Spółce z o.o. z siedzibą w Wejherowie na zakup sprzętu medycznego do zabiegów operacyjnych 2014-11-04 11:09
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/578/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XLV/531/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osoby prawnej prawa własności nieruchomości 2014-11-04 11:07
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/577/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ulicami Szczęśliwą, Sucharskiego, Spokojną oraz od południa terenami leśnymi 2014-11-04 11:05
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/576/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXXI/366/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2013-2017, zmienionej uchwałą Nr VIk/XXXV/413/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r., uchwałą Nr VIk/XXXVII/453/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. 2014-11-04 11:04
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/575/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie składników majątkowych mienia Skarbu Państwa 2014-11-04 11:03
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/574/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Wejherowskiego na rzecz Gminy Miasta Wejherowa nieruchomości w drodze darowizny 2014-11-04 10:35
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/573/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa na rzecz Skarbu Państwa 2014-11-04 10:34
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/572/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Wejherowa 2014-11-04 10:32
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/571/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych na rzecz Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 2014-11-04 10:27
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/570/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa 2014-11-04 10:12
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/569/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2014-11-04 10:10
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/568/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 2014-11-04 08:53
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/567/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 2014-11-04 08:51
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/566/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 2014-11-04 08:48
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/565/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 2014-11-04 08:47
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/564/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1486G ul. Judyckiego od przystanku PKP Nanice do skrzyżowania z ul. 12 Marca w Wejherowie km 0+000 do 0+230,5 z wyłączeniem odcinka, który będzie realizowany z bieżącego utrzymania dróg w km 0+119 do 0+185" 2014-11-04 08:45
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/563/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014 2014-11-04 08:43
dokument Uchwała Nr VIk/XLIX/562/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2014 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXXVII/445/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2014-11-04 08:41