Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
dokument Uchwała Nr VIk/XLVII/560/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 2014-10-02 14:00
dokument Uchwała Nr VIk/XLVII/559/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2014 r. w sprawie współpracy z Gminą Miasta Gdyni, Gminą Miejską Rumia i Gminą Miasto Reda dotyczącej realizacji projektu pn. "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim" 2014-10-02 13:56
dokument Uchwała Nr VIk/XLVII/558/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg w mieście Wejherowo do kategorii dróg gminnych i ustalenia trasy ich przebiegu 2014-10-02 13:50
dokument Uchwała Nr VIk/XLVII/557/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa - budynku przy Placu Jakuba Wejhera 2 w Wejherowie 2014-10-02 13:47
dokument Uchwała Nr VIk/XLVII/556/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2014 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Wejherowa 2014-10-02 13:43
dokument Uchwała Nr VIk/XLVII/555/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w ciągu ul. Sobieskiego od ul. Wałowej do wysokości ul. Bukowej [ UWAGA - Unieważnienie uchwały w zakresie obejmującym działkę 107/z obr 15 wyrokiem Sądu Administracyjnego w Gdańsku syg. akt. II SA/Gd 100/15] 2017-07-13 14:30
dokument Uchwała Nr VIk/XLVII/554/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2014 r. w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Wejherowa odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Wejherowa, Rady Powiatu Wejherowskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Wejherowa zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku 2014-10-02 13:28
dokument Uchwała Nr VIk/XLVII/553/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze Gminy Miasta Wejherowa 2014-10-02 13:27
dokument Uchwała Nr VIk/XLVII/552/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na obszarze Gminy Miasta Wejherowa 2014-10-02 13:19
dokument Uchwała Nr VIk/XLVII/551/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXXVII/445/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2014-10-02 13:15
dokument Uchwała Nr VIk/XLVII/550/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014 2014-10-02 13:12