herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dot. zebrania wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:"Budowa instalacji do suchego odpylania gazów żeliwiakowych na terenie Cementowni Wejherowo Sp. z o.o. w Wejherowie"

Wejherowo, 24 lipca 2014r.

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)Prezydent Miasta Wejherowa

 

zawiadamia,

 

że tut. organ zebrał wystarczające dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa instalacji do suchego odpylania gazów żeliwiakowych na terenie Cementowni Wejherowo Sp. z o.o. w Wejherowie” planowanego do realizacjina terenie działki nr 15/38 obręb 2 przy ul. Przemysłowej 36 w Wejherowie,wszczętej na wniosek Cementowni Wejherowo Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 36, 84-200 Wejherowo.

            Z całością dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wejherowie ul. 12. Marca 195 pok. 108 od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.  W terminie do dnia 11.08.2014 r. Strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

 

 

 

 

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa

Kierownik Wydziału Inwestycji,

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

                           mgr inż. Stanisław Brzozowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 24-07-2014 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 24-07-2014 14:36