herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczące wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: ?Budowa ul. Parkowej i ul. Zamkowej w Wejherowie? planowanego do realizacji na terenie działek nr 378, 379, 517, 516, 547, 448/2, 454, 396, 452/1, 453/1 obręb 15, działek nr 3/1, 4, 5, 7, 10 obręb 17 oraz działki nr 14/4 obręb 19