Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 3/94, 3/95, obr. 3, poł. przy ul. Stolarskiej w Wejherowie.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

iż dnia 20 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej przy ul. Stolarskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 3/94, 3/95, obr. 3, KW nr GD1W/00029881/5, o łącznej pow. 3 813 m2, wraz z udziałem 2/8 części w prawie własności dz. nr 3/92, 5/33, o łącznej pow. 2 095 m2, przeznaczonej pod dojazdową drogę wewnętrzną (KW dla drogi wewnętrznej: GD1W/00029881/5 i GD1W/00032731/3).

Cena wywoławcza wynosiła 647 800,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nie zgłosił się żaden oferent (nie zostało wpłacone wadium).

 
_______________________________________________
 
 

NIERUCHOMOŚĆ POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Wejherowie, przy ul. Stolarskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 3/94, 3/95, obr. 3, KW nr GD1W/00029881/5, o łącznej pow. 3 813 m2, wraz z udziałem 2/8 części w prawie własności dz. nr 3/92, 5/33, o łącznej pow. 2 095 m2, przeznaczonej pod dojazdową drogę wewnętrzną (KW dla drogi wewnętrznej: GD1W/00029881/5 i GD1W/00032731/3):

 

cena wywoławcza: 647 800,00 zł

wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Opis nieruchomości: teren niezabudowany, płaski, działka foremna, w kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięta trawą, na terenie działki występują pojedyncze samosiewy drzew.

Przeznaczenie: proponuje się zagospodarowanie nieruchomości pod działalność gospodarczą (usługi, handel, produkcja) o nieszkodliwym oddziaływaniu na środowisko. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Obwieszczenie Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2012 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa - jednostka terytorialna T1 (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 31.11.2012 r., poz. 4569), przeznaczona jest pod działalność gospodarczą.

Warunki gruntowo - wodne: nie badano.

Dodatkowe zobowiązania nabywcy: nabywca nieruchomości wyłoniony w niniejszym przetargu będzie zobowiązany do zabudowania przedmiotowej nieruchomości budynkiem lub budynkami o funkcji zgodnej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w podanym niżej terminie, pod rygorem zastosowania kary umownej:

zakończenie budowy: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku lub budynków - 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości;

kara umowna: w treści umowy notarialnej będzie wpisane postanowienie o obowiązku uiszczenia kary umownej przez nabywcę na rzecz zbywcy, w terminie 14 dni od upływu opisanego wyżej terminu zakończenia przedmiotowej budowy, w wysokości 10% ceny brutto nabycia nieruchomości, w przypadku nie zakończenia budowy na przedmiotowej nieruchomości w przewidzianym terminie; obowiązek zapłacenia kary spoczywa na nabywcy niezależnie od tego, kto będzie właścicielem nieruchomości w chwili naliczenia kary. Kara umowna wynikająca z niniejszego ogłoszenia będzie zabezpieczona oświadczeniem nabywcy o poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 §1 pkt 4 k.p.c.

 

Przetarg odbędzie się dnia 20 sierpnia 2014 r., o godz. 9.00, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 64 780,00 .

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2014 r. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargach mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 8 sierpnia 2014 r., o godz. 14.45, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 204, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 17-06-2014 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 29-08-2014 09:04