Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/516/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przyznania Statuetki Jakuba Wejhera "Za szczególne zasługi dla Wejherowa" 2014-05-16 13:58
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/515/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2013 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? 2014-05-16 13:57
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/514/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia nowelizacji programu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2008-2015" 2014-05-16 13:57
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/513/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg w mieście Wejherowo do kategorii dróg gminnych i ustalenia trasy ich przebiegu 2014-05-16 13:56
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/512/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XL/479/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Wejherowie zlokalizowanych poza pasem drogowym oraz powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia ustalania opłat na tych parkingach 2014-05-16 13:56
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/511/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadania polegającego na opracowaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach projektu ?NORDA - Północny Biegun Wzrostu? 2014-05-16 13:55
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/510/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-05-16 13:37
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/509/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa 2014-05-16 13:36
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/508/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wynajęcia lokalu stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa 2014-05-16 13:35
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/507/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic: Mickiewicza, Klasztornej, Parkowej i Św. Jacka 2014-05-16 13:34
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/506/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 2014-05-16 13:32
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/505/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, w rejonie ulicy Wałowej 2014-05-16 13:31
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/504/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2014-05-16 13:29
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/503/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu 2014-05-16 13:28
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/502/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. o zmianie uchwały nr VIk/XXXI/370/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży udziału w części wspólnej nieruchomości przy ul. 12 Marca 213A w Wejherowie na rzecz osoby fizycznej 2014-05-16 13:27
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/501/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2014-05-16 13:26
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/500/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości Gminy Miasta Wejherowa na rzecz Powiatu Wejherowskiego 2014-05-16 13:25
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/499/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osób fizycznych prawa własności nieruchomości 2014-05-16 13:24
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/498/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osób fizycznych prawa własności nieruchomości 2014-05-16 13:22
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/497/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. o zmianie uchwały nr VIk/XL/469/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2014-05-16 13:21
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/496/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 2014-05-16 13:20
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/495/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zawarcia Umowy o udzielenie dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy spółce z o.o. z siedzibą w Wejherowie na zakup sprzętu medycznego do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (zabiegów operacyjnych) finansowanych ze środków publicznych 2014-05-16 13:06
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/494/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ? Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Wejherowie 2014-05-16 13:05
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/493/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa ? Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy ul. św. Jacka 14 w Wejherowie 2014-05-16 13:04
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/492/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych ? Franciszkanów 2014-05-16 13:02
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/491/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXXVII/445/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2014-05-16 13:01
dokument Uchwała Nr VIk/XLII/490/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014 2014-05-16 12:58