Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVII/458/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi A. R. 2017-09-20 11:41
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVII/457/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi D. L. 2017-09-20 11:45
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVII/456/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014" 2013-12-24 10:34
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVII/455/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014" 2013-12-24 10:29
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVII/454/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały Nr Vk/L/546/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 2013-12-24 10:26
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVII/453/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXXI/366/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2013-2017, zmienionej uchwałą Nr VIk/XXXV/413/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r. 2013-12-24 08:50
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVII/452/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście ? część północna w obszarze ograniczonym ulicami Sienkiewicza, Św. Jana, Srebrny Potok, Północną, Wałową i Sobieskiego 2013-12-24 08:45
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVII/451/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa nieruchomości od osób fizycznych 2013-12-24 08:23
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVII/450/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2013-12-24 08:17
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVII/449/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie poboru i wysokości opłaty targowej za handel okrężny na terenie Miasta Wejherowa 2013-12-24 08:15
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVII/448/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania poboru tej opłaty na targowiskach prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa 2013-12-24 08:11
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVII/447/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w latach 2014 - 2015 na sfinansowanie przedsięwzięcia "Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Wejherowa" 2013-12-24 08:05
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVII/446/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2014 2013-12-24 08:08
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVII/445/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2013-12-24 07:53
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVII/444/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2013 nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013-12-24 07:45
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVII/443/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXVI/320/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2013-12-24 07:43
dokument Uchwała Nr VIk/XXXVII/442/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 2013-12-24 07:39