herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

Obwieszczenie o niezałatwieniu w terminie sprawy z wniosku z dnia 15 maja 2013r. Arkadiusza Cichosz, ul. 9. Maja 19/1, 84-300 Lębork reprezentowanego przez Helenę Szczepankowską o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ?Stacja Demontażu Pojazdów? planowanego do realizacji na terenie działek nr 10/49 i 10/46 obr. 3 przy ul. Budowlanych w Wejherowie.