herb BIP - Gmina Miasta Wejherowa

www.wejherowo.pl

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA zawiadamiające iż wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok