Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół z sesji w formie zapisu audio-video 2014-03-26 09:26
dokument Uchwała Nr VIk/XXXV/423/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy części działki nr 213 obręb 16 2013-09-13 09:47
dokument Uchwała Nr VIk/XXXV/422/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa 2013-09-13 09:42
dokument Uchwała Nr VIk/XXXV/421/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-09-13 09:38
dokument Uchwała Nr VIk/XXXV/420/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r. o wyrażeniu zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Miasta Wejherowa w sprawie uregulowania sposobu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi na terenie miasta Wejherowa w pasie drogi krajowej nr 6 2013-09-13 09:34
dokument Uchwała Nr VIk/XXXV/419/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r. o wyrażeniu zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie przekazania przez Powiat Wejherowski Gminie Miasta Wejherowa ograniczonego zarządzania przystankami komunikacji zbiorowej zlokalizowanymi w pasach drogowych dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Wejherowa 2013-09-13 09:32
dokument Uchwała Nr VIk/XXXV/418/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Wejherowie 2013-09-13 09:28
dokument Uchwała Nr VIk/XXXV/417/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej - Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych 2013-09-13 09:26
dokument Uchwała Nr VIk/XXXV/416/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXXI/359/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów 2013-09-13 09:23
dokument Uchwała Nr VIk/XXXV/415/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osoby fizycznej udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości 2013-09-13 09:17
dokument Uchwała Nr VIk/XXXV/414/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2013-09-13 09:01
dokument Uchwała Nr VIk/XXXV/413/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXXI/366/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2013-2017 2013-09-13 08:59
dokument Uchwała Nr VIk/XXXV/412/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2013-09-13 08:55
dokument Uchwała Nr VIk/XXXV/411/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa udziałów w nieruchomości od osób fizycznych 2013-09-13 08:53
dokument Uchwała Nr VIk/XXXV/410/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna, w rejonie ulicy Wałowej 2013-09-13 08:48
dokument Uchwała Nr VIk/XXXV/409/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze Wzgórza Ojca Grzegorza i w rejonie ulicy Chopina 2013-09-12 15:13
dokument Uchwała Nr VIk/XXXV/408/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w obszarze pomiędzy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego a ulicami Podmiejską i Budowlanych 2013-09-12 15:01
dokument Uchwała Nr VIk/XXXV/407/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXVI/320/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2013-09-12 14:45
dokument UCHWAŁA Nr VIk/XXXV/406/2013 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 2013-09-12 14:43