Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30 Czerwca 2019r.

Uchwała Nr VIIk/XIV/134/2015
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 17 listopada 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515); art. 6c ust. 1, art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zmianami)


Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to jest stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2.
§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 11,50 zł od 1 mieszkańca. W przypadku, gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest wyższa niż pięć osób opłata za szóstą i każdą kolejną osobę wynosi 1 zł miesięcznie za każdą osobę.

2.  Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości 17,50 zł od 1 mieszkańca. W przypadku, gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest wyższa niż pięć osób opłata za szóstą i każdą kolejną osobę wynosi 2 zł miesięcznie za każdą osobę.

3.  Pod pojęciem nieruchomości rozumie się każdy samodzielny lokal mieszkalny zamieszkały przez osoby prowadzące odrębne gospodarstwo domowe.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa.

§ 4.  Uchyla uchwałę Nr VIk/XXX/352/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r. poz. 1706).

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie

Bank Millennium S.A.

25 1160 2202 0000 0001 5278 2920

zgodnie z podanym niżej harmonogramem

do 15 lutego

- za styczeń i luty danego roku

do 15 kwietnia

- za marzec i kwiecień danego roku

do 15 czerwca

- za maj i czerwiec danego roku

do 15 sierpnia

- za lipiec i sierpień danego roku

do 15 października

- za wrzesień i październik danego roku

do 15 grudnia

- za listopad i grudzień danego roku

 

 

PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONY PRZELEW POWINIEN ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

- imię i nazwisko (osoby składającej deklarację );

- adres nieruchomości z której odbierane są odpady komunalne;

- jakiego zobowiązania dotyczy tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- okres rozliczeniowy np. Styczeń i luty 2016r.;

 

PRZYKŁAD PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEGO POLECENIA PRZELEWU

przelew_odpady

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 09-08-2013 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 18-04-2019 09:22