Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
dokument Uchwała Nr VIk/XXXIII/404/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stanisława Hasske 2013-06-28 08:22
dokument Uchwała Nr VIk/XXXIII/403/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu 2013-06-28 08:21
dokument Uchwała Nr VIk/XXXIII/402/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Wejherowie na lata 2013 ? 2020 2013-06-28 08:20
dokument Uchwała Nr VIk/XXXIII/401/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2012? 2013-06-28 08:19
dokument Uchwała Nr VIk/XXXIII/400/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia ?Sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku? oraz ?Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku" 2013-06-28 08:18
dokument Uchwała Nr VIk/XXXIII/399/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VIk/XXVI/323/2012 Rady Miasta Wejherowa w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-06-28 08:17
dokument Uchwała Nr VIk/XXXIII/398/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VIk/XXVI/324/2012 Rady Miasta Wejherowa w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa 2013-06-28 08:15
dokument Uchwała Nr VIk/XXXIII/397/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013 r. Rezolucja do Marszałka Województwa Pomorskiego 2013-06-28 08:13
dokument Uchwała Nr VIk/XXXIII/396/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013 r. Rezolucja do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2013-06-28 08:12
dokument Uchwała Nr VIk/XXXIII/395/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wynajęcia lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa 2013-06-28 08:11
dokument Uchwała Nr VIk/XXXIII/394/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2013-06-28 08:10
dokument Uchwała Nr VIk/XXXIII/393/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 2013-06-28 08:08
dokument Uchwała Nr VIk/XXXIII/392/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osoby prawnej prawa własności nieruchomości 2013-06-27 15:08
dokument Uchwała Nr VIk/XXXIII/391/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa i ustanowienia służebności przejazdu i przechodu 2013-06-27 15:07
dokument Uchwała Nr VIk/XXXIII/390/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym i pokrycia udziałów wkładem niepieniężnym 2013-06-27 15:06
dokument Uchwała Nr VIk/XXXIII/389/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2013-06-27 15:05
dokument Uchwała Nr VIk/XXXIII/388/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na wschód od linii kolejowej w rejonie ulicy Przemysłowej do ulicy Ofiar Piaśnicy 2013-06-27 15:04
dokument Uchwała Nr VIk/XXXIII/387/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa na terenie tzw. ?Górek Bolszewskich?, w obszarze sąsiadującym od strony zachodniej z terenami ogrodów działkowych 2013-06-27 15:03
dokument Uchwała Nr VIk/XXXIII/386/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego na północ od ulic Podmiejskiej i Budowlanych, do linii kolejowej i do granicy administracyjnej z Gminą Wejherowo 2013-06-27 15:01
dokument UCHWAŁA Nr VIk/XXXIII/385/2013 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ulicą Ofiar Piaśnicy i terenami wzdłuż rzeki Cedron wraz z terenem szpitala 2013-06-27 15:00
dokument UCHWAŁA Nr VIk/XXXIII/384/2013 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2013 r. Apel do Narodowego Funduszu Zdrowia 2013-06-27 14:59
dokument UCHWAŁA Nr VIk/XXXIII/383/2013 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały nr VIk/XXVI/320/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2013-06-27 14:58
dokument Uchwała Nr VIk/XXXIII/382/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 2013-06-27 14:54
dokument UCHWAŁA Nr VIk/XXXIII/381/2013 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za 2012 rok 2013-06-27 14:52
dokument UCHWAŁA Nr VIk/XXXIII/380/2013 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Wejherowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za 2012 rok 2013-06-27 14:49