Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/379/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu Rady Miasta Wejherowa wobec stanowiska Komitetu Praw Dziecka przy ONZ, który dąży do likwidacji "Okien Życia" w Unii Europejskiej 2013-04-12 15:39
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/378/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania Statuetki Jakuba Wejhera "Za szczególne zasługi dla Wejherowa" 2013-04-12 15:38
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/377/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Wejherowa planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok 2013-04-12 15:37
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/376/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi M. M. 2017-09-20 11:58
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/375/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi W. R. 2017-09-20 12:01
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/374/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 2013-04-12 15:28
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/373/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy za rok 2012 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2013-04-12 15:26
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/372/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Wejherowa - aktualizacja 2012 2013-04-12 15:24
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/371/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych w mieście Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Wejherowa 2013-04-12 15:18
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/370/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży udziału w części wspólnej nieruchomości przy ul. 12 Marca 213A w Wejherowie na rzecz osoby fizycznej 2013-04-12 15:16
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/369/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXVI/326/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2013-04-12 15:15
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/368/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2013-04-12 15:13
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/367/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XXIV/243/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2013-04-12 15:11
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/366/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2013 - 2017 2013-04-12 15:09
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/365/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa 2013-04-12 15:05
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/364/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zgody na oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2013-04-12 15:04
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/363/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości 2013-04-12 15:01
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/362/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osób fizycznych prawa własności nieruchomości 2013-04-12 15:00
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/361/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia nowego regulaminu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Wejherowa 2013-04-12 14:58
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/360/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej 2013-04-12 14:58
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/359/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów 2013-04-12 14:55
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/358/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielenie dotacji ze Szpitalem Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie na realizację dwóch programów polityki zdrowotnej pn.: "Zapewnienie społeczności lokalnej oraz pacjentom szpitala dostępności do nowoczesnych i wysoce skutecznych technik diagnostyczno - leczniczych przewodu pokarmowego, wykonywanych w sytuacjach nagłego zagrożenia życia, jak również w trybie planowym" oraz "Poprawa opieki perinatalnej nad dziećmi urodzonymi w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie poprzez poszerzenie diagnostyki o przesiewowe badania ultrasonograficzne i echo serca" 2013-04-12 14:50
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/357/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie pomocy finansowej w zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie 2013-04-12 14:46
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/356/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie pomocy finansowej w budowie centrum monitoringu w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie 2013-04-12 14:44
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/355/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXVI/320/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2013-04-12 14:42
dokument Uchwała Nr VIk/XXXI/354/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 2013-04-12 14:39