Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ustny przetarg niegranicznony na sprzedaż nieruchomości niezabudownej położonej w Wejherowie przy ul. Nowowiejskiego

Przeglądarka może nie wspierać wyświetlania tego obrazu. ATRAKCYJNA DZIAŁKA

POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ

położona na „Wzgórzu Ojca Grzegorza” w Wejherowie w sąsiedztwie Puszczy Darżlubskiej

Przeglądarka może nie wspierać wyświetlania tego obrazu. NA SPRZEDAŻ

   Przeglądarka może nie wspierać wyświetlania tego obrazu.
  Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
  Przeglądarka może nie wspierać wyświetlania tego obrazu.

  z siedzibą w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 251

o g ł a s z a

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

położonej w Wejherowie przy ul. Nowowiejskiego wg oznaczenia:

  dz. nr ewid. 139/13 obr. 8 o powierzchni 1277 m2 opisanej w KW28566

  pod zabudowę mieszkaniową

  z dopuszczeniem funkcji usługowych nieuciążliwych.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. 

  T e r m i n   p r z e t a r g u:       

 Przetarg odbędzie się dnia 06.05.2010 r. o godz. 1300

M i e j s c e   p r z e t a r g u

Siedziba WTBS Sp. z o.o. w Wejherowie, przy ul. Sobieskiego 251  - I piętro – pokój 203 (wejście przez sekretariat). 

Cena wywoławcza                 300.000,00 zł

Postąpienie minimalne             3.000,00 zł

Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 22%. 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia           14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz.2108 z dnia 22.09.2004 r.).

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

       Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie WADIUM w formie pieniężnej w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 30.000,00 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. w Wejherowie: Bank  PKO BP nr 29 1020 1912 0000 9302 0009 5737, najpóźniej do dnia 05-05-2010 r. przy czym do przetargu przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 05-05-2010 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika oraz dowód tożsamości uczestnika podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

        W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. 

  OPIS NIERUCHOMOŚCI: 

        Działka będąca przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana, nieogrodzona,  porośnięta trawą i chwastami. Otoczenie – teren niezabudowany. Atrakcyjne położenie działki – w bliskim sąsiedztwie lasu. Ul. Nowowiejskiego, przy której znajduje się działka łączy się bezpośrednio z asfaltową ulicą Chopina.

Przeznaczenie: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 3.3 MN – jako teren przeznaczony dla funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z dopuszczeniem funkcji usługowych nieuciążliwych.

  Uzbrojenie:

  Sieć  wod.- kan. w ul. Nowowiejskiego w bezpośrednim dostępie; przy ul. Chopina znajduje się sieć gazowa oraz stacja trafo.

  Warunki podłączenia do sieci należy uzyskać od gestorów sieci. 
   

          

Przeglądarka może nie wspierać wyświetlania tego obrazu.
        
Przeglądarka może nie wspierać wyświetlania tego obrazu.
 

       Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi nieruchomości, w tym z możliwościami i warunkami przyłączenia do sieci u gestorów mediów.

       Informacji w sprawie przetargu udziela mgr inż. Barbara Kowalska pod adresem: 84-200 Wejherowo u. Jana III Sobieskiego 251 pokój 203 oraz pod nr  tel. 058 677-46-16 w. 24. 

                                      Prezes WTBS Sp. z o.o.

              mgr Ewa Puchowska

     Wejherowo, dnia 01-04-2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 12-04-2010 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 12-04-2010 15:14