Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XXVII/336/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UchwałaNr VIk/XXVII/336/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami); art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391), art.12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 152, poz.897 ze zmianami) 

Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości pierwszą deklarację, o której mowa w § 1 składają w Urzędzie Miejskim w Wejherowie do dnia 31 marca 2013 r. 

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani składać kolejne deklaracje w przypadku zmiany danych będących podstawą określenia wysokości opłaty, w Urzędzie Miejskim w Wejherowie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

3. W przypadku powstania obowiązku złożenia deklaracji, o której mowa w § 1, po terminie określonym w § 2 ust.1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca.                            

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 


Załącznik do UchwałyNr VIk/XXVII/336/2012
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 grudnia 2012 r.
ponieżej w załączniku

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-12-2012 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Dzieliński 07-01-2013 08:03