Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XXVII/335/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr VIk/XXVII/335/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami); art. 6c ust.1, art.6j ust.2 oraz art.6k ust.1 pkt 1 i ust.2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 


Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uchwalona jako jedna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. 

2. Przez gospodarstwo domowe rozumie się osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe i zamieszkujące wspólnie w jednym lokalu. 

§ 2. 1. Ustala się  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 55,00 zł miesięcznie od każdego gospodarstwa domowego na danej nieruchomości. 

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 35,00 zł miesięcznie od każdego gospodarstwa domowego na danej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wejherowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa 


Leszek Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 28-12-2012 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2012 14:57