Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
dokument Uchwała Nr VIk/XXVI/333/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. o uchyleniu niektórych uchwał Rady Miasta Wejherowa w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały, podjętych w dniu 9 października 2012 roku 2012-12-27 13:00
dokument UCHWAŁA Nr VIk/XXVI/332/2012 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie obwodów głosowania 2012-12-27 12:57
dokument UCHWAŁA Nr VIk/XXVI/331/2012 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 grudnia 2012 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XXIV/312/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a Gminą Miasta Gdynia o współfinansowaniu Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego w Gdyni tytułem częściowej refundacji wynagrodzenia nauczycieli prowadzących naukę religii  2012-12-27 12:51
dokument Uchwała Nr VIk/XXVI/330/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013" 2012-12-27 12:47
dokument UCHWAŁA Nr VIk/XXVI/329/2012 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013"  2012-12-27 12:42
dokument Uchwała Nr VIk/XXVI/328/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa 2012-12-27 12:36
dokument UCHWAŁA Nr VIk/XXVI/327/2012 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa  2012-12-27 12:35
dokument UCHWAŁA Nr VIk/XXVI/326/2012 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego  2012-12-27 12:31
dokument UCHWAŁA Nr VIk/XXVI/325/2012 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu  2012-12-27 12:27
dokument Uchwała Nr VIk/XXVI/324/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa 2012-12-27 12:13
dokument Uchwała Nr VIk/XXVI/323/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-27 12:06
dokument UCHWAŁA Nr VIk/XXVI/322/2012 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 w obrębie skrzyżowania ulic Św. Jana - Sienkiewicza - 10 Lutego w Wejherowie" 2012-12-27 12:03
dokument UCHWAŁA Nr VIk/XXVI/321/2012 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013  2012-12-27 11:54
dokument UCHWAŁA Nr VIk/XXVI/320/2012 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa  2012-12-27 11:49
dokument UCHWAŁA Nr VIk/XXVI/319/2012 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Apelu do Prezesa Rady Ministrów o poprawę sytuacji finansowej samorządów w Polsce  2012-12-27 11:47
dokument UCHWAŁA Nr VIk/XXVI/318/2012 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2012 nie wygasają z upływem roku budżetowego  2012-12-27 11:43
dokument UCHWAŁA Nr VIk/XXVI/317/2012 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012  2012-12-27 11:39
dokument UCHWAŁA Nr VIk/XXVI/316/2012 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 18 grudnia 2012 r. o zmianie uchwały nr VIk/XIII/166/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2012-12-27 11:35