Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE - Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 160/1, 159/1, obr. 14, poł. przy ul. Sikorskiego w Wejherowie oraz dz. nr 155, obr. 14, poł. przy ul. 12 Marca w Wejherowie.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA INFORMUJE,

 

iż dnia 16 stycznia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, przeprowadzono następujące przetargi:

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej w Wejherowie, przy ul. Sikorskiego, składającej się z działek oznaczonych ewidencyjnie nr 160/1, 159/1, obr. 14, KW nrGD1W/00000436/2, o łącznej pow. 883 m2.

Do udziału w przetargu dopuszczono trzech uczestników. Cena wywoławcza wynosiła 178 000,00 zł netto. Wylicytowano cenę netto sprzedaży nieruchomości w kwocie180 000,00 (221 400,00 zł brutto).Nabywcą nieruchomości ustalono Astrades Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni.

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasta Wejherowa, położonej w Wejherowie, przy ul. 12 Marca, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 155, obr. 14, KW nrGD1W/00000436/2, o pow. 1 782 m2.

Do udziału w przetargu dopuszczono dwóch uczestników. Cena wywoławcza wynosiła 234 000,00netto. Wylicytowano cenę netto sprzedaży nieruchomości w kwocie237 000,00 (291 510,00 zł brutto).Nabywcą nieruchomości ustalono Astrades Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni.


_________________________________________________________________

 

Nieruchomości przeznaczone pod działalność gospodarczą

 

 

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwsze przetargi ustne nieograniczone

 

 

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Wejherowie przy ul. 12 Marca i ul. Sikorskiego, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:

 

 

L.P.

Numer ewidencyjny i obręb

Łączna Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

Wadium

Termin wpłacania wadium

Data przetargu

1.

160/1, 159/1, obr. 14

883 m2

GD1W/00000436/2

178 000,00 zł

17 800,00 zł

9 stycznia 2013 r.

16 stycznia 2013 r. o godz. 9.00

2.

155, obr. 14

1 782 m2

GD1W/00000436/2

234 000,00 zł

23 400,00 zł

9 stycznia 2013 r.

16 stycznia 2013 r. o godz. 9.00

wylicytowane ceny zostaną powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Opis: nieruchomości położone w południowej części miasta, nieforemne, o kształcie nieregularnym, posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tereny niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte trawą; na działce nr 155 znajduje się szafka energetyczna oraz przebiegają przez nią następujące odcinki sieci: wodociągowej, teletechnicznej, cztery energetycznej, energetyczno - światłowodowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz ze studniami; przez dz. nr 160/1 przebiegają następujące odcinki sieci: wodociągowej, energetycznej, energetyczno - światłowodowej, kanalizacji sanitarnej wraz ze studnią.

Przeznaczenie: nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży znajdują się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa - jednostka terytorialna T10 (Dz.U. Woj. Pom. z 28.02.2002 r., nr 13, poz. 267). Proponuje się zagospodarowanie przedmiotowych nieruchomości pod działalność gospodarczą (usługi, handel).

Uzbrojenie: w ul. Sikorskiego oraz w ul. 12 Marca, w okolicy przedmiotowych nieruchomości, znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, teletechniczna oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Warunki gruntowo - wodne: nie badano

Dodatkowe zobowiązania nabywcy: nabywcy przedmiotowych nieruchomości wejdą w prawa i obowiązki wnikające z Umowy nr WGNiU - 72212/01/2007 z dn. 19.01.2007 r. w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej wraz z kanalizacją światłowodową;

w akcie notarialnym sprzedaży przez Gminę Miasta Wejherowa dz. nr 155 nabywca przedmiotowej nieruchomości obciąży ją nieodpłatną służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli następujących działek: 147/1, 147/2, 147/3, 148/1, 148/2, 149/4, 149/3, 156, 157/3, 157/4, 158/2, 158/1, 159/2, 160/2, 161/1, 154, 152, obr. 14, polegającą na prawie korzystania z przedmiotowej nieruchomości przez właścicieli w/w działek, w celu zapewnienia im dostępu do drogi publicznej.

 

Przetargi odbędą się w/w terminach, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wpłaty należy dokonać w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861. Do przetargów przystąpić będą mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto, najpóźniej do dn. 11 stycznia 2013 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika, dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zainteresowani udziałem w przetargach mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 4 stycznia 2013 r., o godz. 14.45, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 205, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e - mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Bojaruniec 12-12-2012 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Bojaruniec 24-01-2013 14:55