Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Protokół z sesji w formie zapisu audio-video - KATALOG -
dokument Uchwała Nr VIk/XXIV/314/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IIIk/X/124/99 Rady Miasta Wejherowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście - część północna 2012-11-20 09:17
dokument Uchwała Nr VIk/XXIV/313/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującego obszar miasta Wejherowa z wyłączeniem obszarów, dla których Rada Miasta Wejherowa podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian w planie miejscowym t. j.: 1.Wejherowo - Śródmieście część Północna. Teren ograniczony swym zasięgiem ulicami Sienkiewicza, Sobieskiego, 12 Marca, Judyckiego oraz torami kolejowymi. 2.Wejherowo - Węzeł Nanice. Teren działek nr 11, 25, 24/2, 23/1, 23/4, 22/1, 56/2, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 66/1, 66/5, 66/6, 66/7, 67/2, 68 w obrębie 14. 3.Wejherowo - park z otuliną. Teren południowy od ulicy Strzeleckiej do Parkowej oraz tereny Kalwarii Wejherowskiej, tereny wokół ulicy Marynarki Wojennej, Park Majkowskiego aż do południowych granic Miasta z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym 2012-11-20 08:41
dokument UchwałaNr VIk/XXIV/312/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Wejherowa do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa a Gminą Miasta Gdynia o współfinansowaniu Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego w Gdyni tytułem częściowej refundacji wynagrodzenia nauczycieli prowadzących naukę religii 2012-11-19 12:46
dokument UchwałaNr VIk/XXIV/311/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy na rok 2013 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2012-12-28 10:33
dokument UchwałaNr VIk/XXIV/310/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa 2012-11-19 12:38
dokument UchwałaNr VIk/XXIV/309/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: "Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2012-12-28 10:34
dokument UchwałaNr VIk/XXIV/308/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych" z siedzibą w Wejherowie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Wejherowa 2012-12-28 10:35
dokument Uchwała Nr VIk/XXIV/307/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa 2012-11-19 12:33
dokument Uchwała Nr VIk/XXIV/306/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osób fizycznych prawa własności nieruchomości 2012-11-19 12:31
dokument Uchwała Nr VIk/XXIV/305/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 2012-11-19 12:29
dokument UchwałaNr VIk/XXIV/304/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie określenia stref na terenie miasta Wejherowa, na których wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 2012-11-19 12:27
dokument UchwałaNr VIk/XXIV/303/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów w Gminie Miasta Wejherowa za rok szkolny 2011/2012" 2012-11-19 12:26
dokument UchwałaNr VIk/XXIV/302/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2012 2012-11-19 12:24
dokument UchwałaNr VIk/XXIV/301/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 listopada 2012 r. o zmianie uchwały Nr VIk/XIII/166/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa 2012-11-19 12:20