Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XX/258/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Wejherowa 

Uchwała Nr VIk/XX/258/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 18 lipca 2012 r.

o zmianie uchwały w   sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Wejherowa  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 1   i art. 22 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20   lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 roku Nr 197, poz. 1172)  

Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się Statut Gminy Miasta Wejherowa, stanowiący załącznik do uchwały Nr   IVk/XVII/229/2004 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 6   kwietnia 2004 roku o   zmianie uchwały w   sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z   2004 r. Nr   73 poz. 1390,) w   następujący sposób:  

1)   w § 68 ustęp 2   otrzymuje brzmienie:  

2.   Przewodniczący obrad udziela głosu na mównicy wyposażonej w   mikrofon, według kolejności zgłoszeń, a   w uzasadnionych przypadkach (np. ad vocem, wniosek formalny, wyjaśnienie z   urzędu) może udzielić głosu poza kolejnością. Zgłoszenie do dyskusji odbywa się przez podniesienie ręki. ;

2)   w § 74 ustęp 5   otrzymuje brzmienie:  

5.   Dla celów archiwalnych oraz związanych ze sporządzeniem protokołu przebieg sesji jest utrwalany na nośniku elektronicznym, głosowo i   wizualnie, co stanowi integralną część protokołu. .

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 23-07-2012 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 23-07-2012 13:54