Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miasta Wejherowa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VIk/XX/254/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie reorganizacji zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie

Uchwała Nr VIk/XX/254/2012
Rady Miasta Wejherowa

z dnia 18 lipca 2012 r.

w sprawie reorganizacji zakładu budżetowego - Zakładu Usług  Komunalnych w   Wejherowie  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009   r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Wejherowa  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się ze skutkiem na dzień 1   listopada 2012 r. statut zakładu budżetowego Miasta Wejherowa – Zakładu Usług Komunalnych w   Wejherowie, zwanego dalej „Zakładem”, uchwalony uchwałą Nr   IIIk/III/52/98 Rady Miasta Wejherowa z   dnia 29 grudnia 1998 r. w   sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w   Wejherowie”, zmienionego uchwałami: Nr   IVk/VI/82/2003 z   dnia 18 marca 2003 r., Nr IVk/XXIII/292/2004 z   dnia 8   listopada 2004 r., Nr   VIk/IV/34/2011 z   dnia 25 stycznia 2011 r., Nr   VIk/VIII/110/2011 z   dnia 28 czerwca 2011 r. oraz   Nr   VIk/XI/154/2011 z   dnia 8   listopada 2011 r., w   następujący sposób:  

1.   § 4   statutu otrzymuje brzmienie:  

Przedmiotem działania Zakładu są sprawy związane z:  

1)   odbiorem i   zagospodarowaniem  odpadów,  

2)   realizacją inwestycji w   zakresie majątku funkcjonalnie związanego z   przedmiotem działalności Zakładu. .

2.   § 5   statutu otrzymuje brzmienie:  

Do zadań określonych w   § 4   należy w   szczególności:  

1)   odbiór nieczystości stałych i   płynnych na podstawie odrębnych porozumień lub umów z   jednostkami organizacyjnymi, firmami i   osobami fizycznymi,  

2)   organizacja i   realizacja odbioru zbędnych i   zużytych przedmiotów, tzw. „wystawki”,  

3)   usuwanie z   terenu miasta porzuconych przedmiotów i   śmieci, likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” oraz zapobieganie ich tworzeniu,  

4)   rozmieszczanie, utrzymanie we właściwym stanie oraz opróżnianie koszy ulicznych,  

5)   odbiór nieczystości stałych i   płynnych z   cmentarzy i   innych miejsc gromadzenia (np. akcja sprzątanie świata, organizacja imprez masowych),  

6)   dystrybucja pojemników, worków i   innych środków do gromadzenia i   usuwania odpadów,  

7)   organizacja i   udział w   selektywnej zbiórce odpadów,  

8)   prowadzenie punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych,  

9)   prowadzenie inwestycji będących przedmiotem działania Zakładu,  

10)   działalność informacyjna i   edukacyjna w   zakresie swojego działania. .

3.   § 11 statutu otrzymuje brzmienie:  

Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym. .

§   2.   Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Wejherowa do dokonania czynności zmierzających do przejęcia od Zakładu mienia zbędnego dla realizacji zadań w   zakresie określonym zmianami opisanymi w   § 1.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa  


Leszek   Glaza

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Dzieliński 23-07-2012 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 23-07-2012 13:47